Zespół

Jacek Znamierowski – magister pedagogiki, certyfikowany terapeuta uzależnień, trener i wykładowca. Wieloletni pracownik Centrum Odwykowego SP ZOZ w Warszawie, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, konsultant w Punktach Informacyjno –Konsultacyjnych na terenie Warszawy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz z osobami z syndromem DDA / DDD. Założyciel Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Karawana”

Ewa Bachanek – Znamierowska – magister pedagogiki społecznej i resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuta w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Prowadzi terapię indywidualną, warsztaty rozwojowe dla różnych grup uczestników, grupy edukacyjne, wsparcia i terapeutyczne oraz szkolenia dla specjalistów. Pracuje terapeutycznie z osobami z rodzin z problemem uzależnienia, współuzależnienia, przemocy, DDA/DDD, problemami wychowawczymi i osobistymi.

Hanna Miecznikowska – psychoterapeutka, mediatorka i trenerka kompetencji komunikacyjnych oraz elastyczności psychologicznej. Posiada umiejętności pracy w psychoterapii w nurcie integratywnym, ukończyła szkolenie z zakresu” Psychoterapia par i małżeństw” w Małopolskim Centrum Psychoterapii, posiada umiejętności pracy w zakresie „Mediacje pojednawcze” w ramach studiów II stopnia na kierunku Nauki o Rodzinie UKSW oraz praktyczny i pogłębiony kurs terapii ACT „Rozmowy terapeutyczne budujące akceptację i zaangażowanie”. Prowadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię par i małżeństw, psychoterapię grupową, mediacje pojednawcze oraz warsztaty rozwojowe (umiejętności komunikacyjnych, poprawy dobrostanu psychicznego, zwiększenia elastyczności psychologicznej) i szkolenia dla nauczycieli i rodziców.Posiada doświadczenie w zakresie pracy indywidualnej i grupowej z osobami z syndromem DDA/DDD.

Robert Pawełoszek –  terapeuta uzależnień, obecnie w końcowym procesie certyfikacji. Posiadający umiejętności w pracy z osobami uzależnionymi. Związany ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Karawana” od początku jego powstania .

Wszystkie godziny dyżurów związane z konsultacjami indywidualnymi  oraz kontakty telefoniczne podane są w zakładce „KONTAKT”