Zespół

Jacek Znamierowski – magister pedagogiki, certyfikowany instruktor terapii uzależnień, terapeuta, trener i wykładowca. Wieloletni pracownik Centrum Odwykowego SP ZOZ w Warszawie, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, konsultant w Punktach Informacyjno –Konsultacyjnych na terenie Warszawy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz z osobami z syndromem DDA / DDD.

Ewa Bachanek – Znamierowska – magister pedagogiki społecznej i resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuta w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Prowadzi terapię indywidualną, warsztaty rozwojowe dla różnych grup uczestników, grupy edukacyjne, wsparcia i terapeutyczne oraz szkolenia dla specjalistów. Pracuje terapeutycznie z osobami z rodzin z problemem uzależnienia, wspóluzależnienia, przemocy, problemami wychowawczymi i osobistymi.

Anna Kiełbasińska– psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji, absolwentka Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Posiada doświadczenie w zakresie pracy indywidualnej i grupowej z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz osobami z syndromem DDA /DDD.

Anna Kiełbasińska, Jacek Znamierowski

Anna Kiełbasińska, Jacek Znamierowski

Ewa Bachanek Znamierowska

Ewa Bachanek Znamierowska