Realizowane projekty

Po raz kolejny Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Karawana otrzymało dotację na kontynuację realizacji projektu pn. „Program Stowarzyszania Pomocy Rodzinie KARAWANA na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2021– 2024”.

Zapraszamy do skorzystania z następujących działań:

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O PRZESTRZEGANIE REŻIMU SANITARNEGO DOTYCZĄCEGO COVID – 19 . MASECZKI I ODKAŻANIE DŁONI . BARDZO DZIĘKUJEMY !!!

NOWĄ ofertą w ramach projektu jest:

zwiększenie liczby godzin konsultacji indywidualnych; Bardzo prosimy o przestrzeganie podanych godzin i dni na umawianie konsultacji indywidualnych ( nie posiadamy sekretariatu ) Informacje podane na samym dole strony, jak i w zakładce „Kontakt”

Kontynuujemy pracę grup wsparcia:

grupa edukacyjno – motywująca dla osób doświadczających problemu alkoholowego (osoby chętne do udziału w grupie zapraszamy bez żadnych zapisów, bezpośrednio na wykłady)
(piątki 17.00 – 19.00)                                                                                                         Grupa przeznaczona jest dla osób nadużywających alkoholu (w tym uzależnionych, pijących ryzykownie i szkodliwie), które dotychczas nie podejmowały leczenia oraz członków ich rodzin chcących rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce uzależnień . Zajęcia prowadzone są w formie spotkań grupowych (zajęcia wykładowe). Cykl obejmuje 12 spotkań tematycznych w zakres których wchodzą zagadnienia związane z problemem uzależnienia i współuzależnienia  wraz  z dziećmi będącymi już w rodzinach jako jej integralnej całości. Nie potrzeba konsultacji indywidualnej , przychodzimy bezpośrednio na zajęcia grupy .

grupa wsparcia dla osób współuzależnionych
(środy 17.00 – 20.00)
Grupa wsparcia jest przeznaczona dla osób żyjących z osobami uzależnionymi /wychodzącymi z uzależnienia, mających trudności w odnalezieniu się w obecnej sytuacji życiowej, potrzebującymi wsparcia emocjonalnego i informacyjnego w zakresie problemu alkoholowego i zaburzeń współistniejących. Udział w zajęciach po osobistej konsultacji z prowadzącym spotkania. Kontakt do Hani lub Jacka.

grupa rozwoju osobistego
(wtorki 17.00 – 20.00)
W ramach grupy rozwoju osobistego proponujemy serię warsztatów poświęconych asertywności, pracy w obszarze poczucia winy i wstydu oraz warsztat związany z przepracowaniem uczuć związanych ze stratą. Zajęcia tej grupy w pierwszej kolejności są dostępne dla osób, które ukończyły w naszym Stowarzyszeniu grupę dla osób z syndromem DDA/DDD. Kontakt do Hani lub Jacka.

grupa wsparcia w utrzymaniu abstynencji
(czwartki 17.00 – 20.00)
Program przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, które rozpoznały swój problem i chcą utrzymywać abstynencję. Ukończyły leczenie podstawowego programu leczenia uzależnienia lub grupę edukacyjno-motywującą w SPR „KARAWANA”. Grupa prowadzona jest przez terapeutę, który zarządza jej aktywnością, treść każdego spotkania wypełniona jest przez uczestników zajęć. Udział w zajęciach grupy po konsultacji z terapeutą prowadzącym . Kontakt do Jacka lub Roberta.

grupa wsparcia modułem psychologiczno – rozwojowym dla osób z syndromem DDA/DDD
(poniedziałki 17.00 – 20.00)

Grupa zajęcia zaczyna zawsze z początkiem stycznia każdego roku i jest grupą zamkniętą.
Celem pracy grupy jest stworzenie zintegrowanego wsparcia dla osób z syndromem DDA/DDD, łączącego model warsztatowy (praca własna uczestników, wykłady, treningi) jak i moduł pracy psychologicznej wraz z „informacją zwrotną” . Zapisy i ewentualny udział w zajęciach grupy, tylko po indywidualnej konsultacji z terapeutami prowadzącymi , Hanią lub Jackiem. Kontakt telefoniczny do Hani lub Jacka w celu umówienia spotkania indywidualnego . Nr telefonów do terapeutów , podane na dole tej strony .

wyjazd integracyjno – profilaktyczny z modułem warsztatowym (sierpień 2022 r. 2023 r., 2024 r.; Schronisko górskie PTTK na Przełęczy Przegibek)
Do udziału w obozie zapraszane są osoby uzależnione od alkoholu – uczestnicy grupy wsparcia w utrzymaniu abstynencji, osoby współuzależnione z grupy wsparcia dla osób współuzależnionych oraz uczestników z grupy wsparcia dla osób z syndromem DDA / DDD. Program warsztatów ukierunkowany jest na poprawę psychospołecznego funkcjonowania jego uczestników, uwzględniając przede wszystkim pracę w obszarze relacji z rodziną.

Konsultacje indywidualne
(środy i piątki w godzinach 15.00 – 17.00, oraz w poniedziałki 16.00 17.00 i wtorki 14.00 – 17. 00. w czwartki 16.00 -17.00)


Konsultacje indywidualne są standardowym postępowaniem jeżeli chodzi o przyjmowanie nowych członków do grup wsparcia (jest wymogiem w przypadku przyjmowania do wszystkich grup z wyłączeniem grupy edukacyjno – motywującej dla osób doświadczających problemu alkoholowego). Konsultacje przeznaczone są dla uczestników wszystkich grup wsparcia, osób zaniepokojonych spożywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez siebie czy przez osoby w najbliższym otoczeniu.

Konsultacje są bezpłatne.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty zachęcamy również do kontaktu milowego sprkarawana@gmail.com

Osoby do kontaktu telefonicznego :

• Jacek Znamierowski tel. 502 153 628  środy 15 00 – 17.00, piątki 15.00 – 17.00

• Hanna Miecznikowska tel. 603 639 023  poniedziałki 16.00 – 17.00, wtorki 14.00 – 17.00.

Robert Pawełoszek tel. 696 825 060 czwartki 16.00 – 17.00

Program Stowarzyszania Pomocy Rodzinie „KARAWANA” na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2021 – 2024″ jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy.