Realizowane projekty

Informujemy , że w miesiącach lipiec i sierpień mamy przerwę wakacyjną i nie prowadzimy zajęć i konsultacji. Do zobaczenia we wrześniu  !!!

Po raz kolejny Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Karawana otrzymało dotację na kontynuację realizacji projektu pn. „Program Stowarzyszania Pomocy Rodzinie KARAWANA na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2018 – 2021”.

Zapraszamy do skorzystania z następujących działań:

grupa edukacyjno – motywująca dla osób doświadczających problemu alkoholowego (osoby chętne do udziału w grupie zapraszamy bezpośrednio na wykłady)
(piątki 17.00 – 19.00)
Grupa przeznaczona jest dla osób nadużywających alkoholu (w tym uzależnionych, pijących ryzykownie i szkodliwie), które dotychczas nie podejmowały leczenia oraz członków ich rodzin. Zajęcia prowadzone są w formie spotkań grupowych (zajęcia wykładowe). Cykl obejmuje 12 spotkań tematycznych w zakres których wchodzą zagadnienia związane z problemem uzależnienia i współuzależnienia.

grupa wsparcia dla osób współuzależnionych
(wtorki 17.00 – 20.00)
Grupa wsparcia jest przeznaczona dla osób żyjących z osobami uzależnionymi /wychodzącymi z uzależnienia, mających trudności w odnalezieniu się w obecnej sytuacji życiowej, potrzebującymi wsparcia emocjonalnego i informacyjnego w zakresie problemu alkoholowego i zaburzeń współistniejących.

grupa rozwoju osobistego
(środy 17.00 – 20.00)
W ramach grupy rozwoju osobistego proponujemy serię warsztatów poświęconych asertywności, pracy w obszarze poczucia winy i wstydu oraz warsztat związany z przepracowaniem uczuć związanych ze stratą.

grupa wsparcia w utrzymaniu abstynencji
(czwartki 17.00 – 20.00)
Program przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, które rozpoznały swój problem i chcą utrzymywać abstynencję. Grupa prowadzona jest przez terapeutę, który zarządza jej aktywnością, treść każdego spotkania wypełniona jest przez uczestników zajęć.

grupa wsparcia modułem psychologiczno – rozwojowym dla osób z syndromem DDA/DDD
(poniedziałki 17.00 – 20.00)
Celem pracy grupy jest stworzenie zintegrowanego wsparcia dla osób z syndromem DDA/DDD, łączącego model warsztatowy (praca własna uczestników, wykłady, treningi) jak i moduł pracy.

wyjazd integracyjno – profilaktyczny z modułem warsztatowym (sierpień 2019 r. 2020 r., 2021 r.; Schronisko górskie PTTK na Przełęczy Przegibek)
Do udziału w obozie zapraszane są osoby uzależnione od alkoholu – uczestnicy grupy wsparcia w utrzymaniu abstynencji, osoby współuzależnione z grupy wsparcia dla osób współuzależnionych oraz uczestników z grupy wsparcia dla osób z syndromem DDA / DDD. Program warsztatów ukierunkowany jest na poprawę psychospołecznego funkcjonowania jego uczestników, uwzględniając przede wszystkim pracę w obszarze relacji z rodziną.

Konsultacje indywidualne
(styczeń – 2019 do grudnia- 2021, z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień w każdym roku)
Konsultacje indywidualne są standardowym postępowaniem jeżeli chodzi o przyjmowanie nowych członków do grup wsparcia oraz mają za zadanie pomoc również w formie indywidualnej osobom uczestniczącym w grupach wsparcia.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty zachęcamy do kontaktu milowego sprkarawana@gmail.com

Osoba do kontaktu telefonicznego :  Jacek Znamierowski tel. 502 153 628  w środy , czwartki, piątki, w godzinach 9.00 do 12.00

Program Stowarzyszania Pomocy Rodzinie „KARAWANA” na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2016 – 2018″ jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.