Witamy na stronie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie KARAWANA

INFORMUJEMY, ŻE KAŻDEGO ROKU W DNIACH od 01.07. do 31.08. MAMY PRZERWĘ WAKACYJNĄ W PROWADZENIU ZAJĘĆ GRUPOWYCH I KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH.

Stowarzyszenie zostało utworzone dnia 15.10.2009 roku. Celem działalności stowarzyszenia jest pomoc osobom i rodzinom dotkniętym uzależnieniem, przemocą, bezdomnością lub inną dysfunkcją psychospołeczną, mogącą być przyczyną wykluczenia społecznego.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez min.: powadzenie profilaktyki i kompleksowych działań naprawczych i rozwojowych na rzecz pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, organizowanie warsztatów, wyjazdów profilaktycznych i terapeutyczno – rozwojowych, grup edukacyjnych, wspierających działania samopomocowe oraz imprez rekreacyjno – integracyjnych dla członków rodzin objętych pomocą stowarzyszenia.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakładce „Realizowane projekty”.

Podczas trwania grup zwracamy się z prośbą o przestrzeganie reżimu sanitarnego w tym min. przynoszenie i noszenie maseczek oraz dezynfekowanie rąk , jeżeli takie są wytyczne sanitarne .

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

poniedziałki : 16.00 – 17.00 – wtorki : 14.00 do 17.00 Hanna Miecznikowska tel : 603 639 023,

środy : 15.00 – 17.00 – piątki 15.00 do 17.00 Jacek Znamierowski tel: 502 153 628,

czwartki : 16.00 do 17.00 – Robert Pawełoszek tel: 696 825 060

Ponieważ w podanych godzinach również prowadzimy konsultacje indywidualne, kontakt telefoniczny może być utrudniony, wtedy prosimy o wysyłanie informacji przez SMS na podany nr telefonu do danego terapeuty .

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania Witamy na stronie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie KARAWANA została wyłączona