Witamy na stronie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie KARAWANA

INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH 01.07.2022 – 31.08.2022 MAMY PRZERWĘ WAKACYJNĄ.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU INDYWIDUALNEGO I TELEFONICZNEGO OD WRZEŚNIA 2022

Stowarzyszenie zostało utworzone dnia 15.10.2009 roku. Celem działalności stowarzyszenia jest pomoc osobom i rodzinom dotkniętym uzależnieniem, przemocą, bezdomnością lub inną dysfunkcją psychospołeczną, mogącą być przyczyną wykluczenia społecznego.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez min.: powadzenie profilaktyki i kompleksowych działań naprawczych i rozwojowych na rzecz pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, organizowanie warsztatów, wyjazdów profilaktycznych i terapeutyczno – rozwojowych, grup edukacyjnych, wspierających działania samopomocowe oraz imprez rekreacyjno – integracyjnych dla członków rodzin objętych pomocą stowarzyszenia.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakładce „Realizowane projekty”.

Podczas trwania grup zwracamy się z prośbą o przestrzeganie reżimu sanitarnego w tym min. przynoszenie i noszenie maseczek oraz dezynfekowanie rąk .

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

poniedziałki : 16.00 – 17.00 Jacek Znamierowski: 502 153 628,

16.00 – 17.00 Anna Kiełbasińska: tel: 517 704 453

środy : 15.00 – 17.00 Jacek Znamierowski tel: 502 153 628,

               10.00 – 14.00 Anna Kiełbasińska tel: 517 704 453

piątki: 15.00 – 17.00 Jacek Znamierowski tel: 502 153 628.

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania Witamy na stronie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie KARAWANA została wyłączona