Witamy na stronie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie KARAWANA

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, oraz działając zgodnie z rozporządzeniem rządu z dnia 24.03.2020 dotyczącego min. zakazu gromadzenia się, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę naszych pacjentów informujemy, że w okresie od 16.03.2020 do 11.04.2020 roku wszystkie grupy wsparcia oraz konsultację indywidualne zostają zawieszone. 

Informujemy również, że na czas zawieszenia  funkcjonowania grup oraz konsultacji indywidualnych istnieje możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznych. Konsultacje będą udzielane codziennie w godzinach 9.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

Jacek Znamierowski: 502  153 628                         Anna Kiełbasińska 506 546 217

Stowarzyszenie zostało utworzone dnia 15.10.2009 roku. Celem działalności stowarzyszenia jest pomoc osobom i rodzinom dotkniętym uzależnieniem, przemocą, bezdomnością lub inną dysfunkcją psychospołeczną, mogącą być przyczyną wykluczenia społecznego.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez min.: powadzenie profilaktyki i kompleksowych działań naprawczych i rozwojowych na rzecz pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, organizowanie warsztatów, wyjazdów profilaktycznych i terapeutyczno – rozwojowych, grup edukacyjnych, wspierających działania samopomocowe oraz imprez rekreacyjno – integracyjnych dla członków rodzin objętych pomocą stowarzyszenia.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w dziale aktualności.

 

Opublikowano Uncategorized